Fortivo


Home >> Systemy ścienne >> FORTIVO MODUŁ SZALUNKOWY 300

FORTIVO MODUŁ SZALUNKOWY 300

FORTIVO moduł szalunkowy 300, z betonu komórkowego 550, jest wykorzystywany, jako szalunek tracony do wznoszenia nadproży ścian murowanych zewnętrznych i wewnętrznych, ścian nośnych i ścian nienośnych. Przystosowany do łączenia zaprawą zwykłą w kategorii odchyłek wymiarów GPLM.

FORTIVO moduł szalunkowy 300 jest produkowany wyłącznie z piasku (ok. 70%), wapna palonego (ok. 15%), cementu (ok. 14%) oraz środka spulchniającego (poniżej 1%).

LP.WŁAŚCIWOŚĆKLASA, RODZAJ
ODMIANA
WARTOŚĆ DEKLAROWANA
1.Długość590 mm
2.Szerokość300 mm
3.Wysokość240 mm
4.Wytrzymałość na ściskanie
(kategoria I)
33,0
5.Stabilność wymiarowa
Zmiana wilgotności (skurcz
całkowity)
0,26 mm/m
6.Wytrzymałość spoiny N/mm2
Wartość ustalona wg EN 998-2
zał. C
0,15
7.Reakcja na ogieńEuroklasa A1
8.Trwałość na zamrażanie-
odmrażanie
Mrozoodporny

Ściany z modułów szalunkowych FORTIVO muszą być zabezpieczone przed stałym zawilgacaniem.

Wyroby powinny być przechowywane na wyrównanym podłożu, zabezpieczone przed zamakaniem i kontaktem z gruntem. Wyroby paletyzowane i foliowane fabrycznie można składować maksymalnie w dwóch warstwach. Opakowanie powinno być zabezpieczone przed uszkodzeniem folii.