Fortivo


Home >> Systemy ścienne >> Element elewacyjny - płytka B

Element elewacyjny - płytka B

FORTIVO silikatowy element elewacyjny – płytka B jest przeznaczony do wykonywania elewacji, ogrodzeń, elementów "małej architektury" itp.

FORTIVO silikatowy element elewacyjny – płytka B jest produkowany wyłącznie z piasku (ok. 87%), wapna palonego (ok. 8%) oraz wody (ok. 5%). Dodatkowy składnik to barwnik, który barwi białą cegłę na kolor – żółty, czerwony, ciemnoszary, jasnoszary, grafitowy oraz zielony.

FORTIVO silikatowy element elewacyjny – płytka B jest elementem murowym silikatowym kształtowanym specjalnie zgodnie z PN-EN 771-2:2011 – „Wymagania dotyczące elementów murowanych. Część 2: Elementy murowe silikatowe”.

Zgodnie z zamierzonym zastosowaniem lub wg projektu. Do wykonywania elewacji ścian zewnętrznych i wewnętrznych w warunkach od I do III klasy ekspozycji, nie podlegających działaniu zewnętrznych czynników o znacznym poziomie siarczanów lub agresywnych chemikaliów, np. środków odladzających. Murowanie – zgodnie z zasadami sztuki murarskiej, np. na zaprawę zwykłą z wypełnionymi spoinami poziomymi i pionowymi. W pakiecie mogą znajdować się wyroby nieznacznie różniące się odcieniem oraz posiadające pojedyncze niejednorodności i wtrącenia. W trakcie murowania należy wymieszać elementy z kilku palet w celu uzyskania równomiernego odcienia elewacji. Wykonaną elewację zabezpieczać środkami hydrofobowymi - zalecany IMPREO Impregnat do kostki brukowej z jonami srebra.

Wyroby powinny być przechowywane na wyrównanym podłożu, zabezpieczone przed zamakaniem i kontaktem z gruntem. Wyroby paletyzowane i foliowane fabrycznie można składować maksymalnie w dwóch warstwach.