Fortivo


Home >> Systemy ścienne >> Cegła elewacyjna łupana połówka

Cegła elewacyjna łupana połówka

FORTIVO silikatowa cegła elewacyjna łupana połówka jest przeznaczony do wykonywania elewacji, ogrodzeń, elementów "małej architektury" itp.

FORTIVO silikatowa cegła elewacyjna łupana połówka jest produkowana wyłącznie z piasku (ok. 87%), wapna palonego (ok. 8%) oraz wody (ok. 5%). Dodatkowy składnik to barwnik, który barwi białą cegłę na kolor – grafitowy, ciemnoszary, jasnoszary, żółty, czerwony oraz zielony.

FORTIVO silikatowa cegła elewacyjna łupana połówka jest elementem murowym silikatowym kształtowanym specjalnie zgodnie z PN-EN 771-2:2011 – „Wymagania dotyczące elementów murowanych. Część 2: Elementy murowe silikatowe”.

Zgodnie z zamierzonym zastosowaniem lub wg projektu. Do wykonywania elewacji ścian zewnętrznych i wewnętrznych w warunkach od I do III klasy ekspozycji, nie podlegających działaniu zewnętrznych czynników o znacznym poziomie siarczanów lub agresywnych chemikaliów, np. środków odladzających. Murowanie – zgodnie z zasadami sztuki murarskiej, np. na zaprawę zwykłą z wypełnionymi spoinami poziomymi i pionowymi. W pakiecie mogą znajdować się wyroby nieznacznie różniące się odcieniem oraz posiadające pojedyncze niejednorodności i wtrącenia. W trakcie murowania należy wymieszać elementy z kilku palet w celu uzyskania równomiernego odcienia elewacji. Wykonaną elewację zabezpieczać środkami hydrofobowymi - zalecany IMPREO Impregnat do kostki brukowej z jonami srebra.

Wyroby powinny być przechowywane na wyrównanym podłożu, zabezpieczone przed zamakaniem i kontaktem z gruntem. Wyroby paletyzowane i foliowane fabrycznie można składować maksymalnie w dwóch warstwach.