Fortivo

Opis technologii

1

Ściana wewnętrzna działowa silikatowa


Stosowane grubości [cm]: 8,12,18, 24, 25


Grubość ściany [cm] 12 18 24 25
Odporność ogniowa REI [min] 90 120 180 240
Wartości wskaźników izolacyjności akustycznej właściwej [dB] dla grubości ścian [cm] RW(C, Ctr) RA1 RA2 RW(C, Ctr) RA1 RA2 RW(C, Ctr) RA1 RA2 RW(C, Ctr) RA1 RA2
51 50 46 55 53 50 58 57 53 57 56 52
2

Ściana zewnętrzna nośna silikatowa


Grubość ściany nośnej [cm] Współczynnik U przy grubości izolacji styropianowej [cm]
10 12 16 20 25
18 0,347 0,296 0,228 0,186 0,151
24 0,332 0,285 0,222 0,181 0,148

Grubość ściany [cm] 12 18 24 25
Odporność ogniowa REI [min] 90 120 180 240
Wartości wskaźników izolacyjności akustycznej właściwej [dB] dla grubości ścian [cm] RW(C, Ctr) RA1 RA2 RW(C, Ctr) RA1 RA2 RW(C, Ctr) RA1 RA2 RW(C, Ctr) RA1 RA2
51 50 46 55 53 50 58 57 53 57 56 52
3

Ściana piwniczna silikatowa ocieplona


Własności cieplne jak dla ściany zewnętrznej nośnej.


Grubość ściany nośnej [cm] Współczynnik U przy grubości izolacji styropianowej [cm]
10 12 16 20 25
18 0,347 0,296 0,228 0,186 0,151
24 0,332 0,285 0,222 0,181 0,148

Grubość ściany [cm] 12 18 24 25
Odporność ogniowa REI [min] 90 120 180 240

Otrzymane właściwości poszczególnych materiałów budowlanych są wynikiem odpowiedniej technologii produkcji.

Dodatkowo bardzo ważnym aspektem jest dodanie na etapie produkcji materiałów budowlanych piasku, którego, jako jedyni w Polsce, poddajemy procesowi uszlachetniania. Polega on na wypłukaniu z nich zanieczyszczeń oraz ponownym przesianiu na wysokiej jakości separatorze. Nieusunięte zanieczyszczenia wpływają na wytrzymałość i trwałość materiału budowlanego.
Cegły silikatowe są niezwykle wytrzymałe na nacisk oraz są produktem całkowicie niepalnym, posiadającym klasę A1. Ich wysoka gęstość gwarantuje bardzo dobrą izolację akustyczną, zapewniając komfort i ciszę Użytkownikowi. Dodatkową zaletą jest wysoka akumulacja ciepła.

Technologia produkcji silikatów

Produkcja wyrobów silikatowych rozpoczyna się przygotowaniem mieszanki składającej się z ok. 87% piasku, 8% wapna palonego i ok. 5% wody. Mieszanka dojrzewa w reaktorach, w których przebiega proces gaszenia wapna, czyli przemiany z tlenku na wodorotlenek wapnia. Następnie mieszanka formowana jest na prasach, które pod wysokim ciśnieniem nadają masie kształt cegieł. Tak przygotowana surówka cegły umieszczana jest w autoklawach. Autoklaw to szczelne urządzenie, w którym dostarczona para wodna pod ciśnieniem 1,6 MPa, powoduje hartowanie cegieł. Wyroby znacznie zwiększają swoją wytrzymałość oraz osiągają wszystkie pozostałe cechy użytkowe wyrobu. Po opuszczeniu autoklawu wyroby są studzone i pakowane na palety. Cały proces technologiczny, od momentu dostarczania surowców, poprzez produkcję mieszanki, surowej cegły oraz hartowania w autoklawach, jest nadzorowany i kontrolowany zarówno laboratoryjnie, jak również poprzez monitoring urządzeniami aparatury kontrolno-pomiarowej. Gotowy wyrób po spakowaniu spełnia wszystkie wymogi prawne, stawiane dla materiałów budowlanych.powrót