Fortivo

Komunikat

Zarząd Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych NIEMCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
na podstawie art. 508 kodeksu spółek handlowych zawiadamia, że postanowieniem z dnia 21 grudnia 2018 r. wydanym pod sygn. akt WA.XII
NS-REJ.KRS/83440/18/982 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
postanowił o połączeniu Przedsiębiorstwa Produkcji Materiałów Budowlanych NIEMCE Spółka Akcyjna, jako Spółki Przejmującej,
ze spółką pod firmą: FORTIVO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niemcach, jako Spółką Przejmowaną.
Połączenie PPMB Niemce S.A. i Fortivo sp. zo.o.

  • 1. Plan polączenia PPMB Niemce S.A. i Fortivo Sp z o.o.pdf, rozmiar pliku - 2,4 MB Pobierz
  • 2. Fortivo Sp. z o.o. - Sprawozdanie finansowe 01.09.2018.pdf, rozmiar pliku - 1,9 MB Pobierz
  • 3. PPMB Niemce S.A. _ Sprawozdanie finansowe 01.09.20181.pdf, rozmiar pliku - 4,9 MB Pobierz